Dom Pracy Twórczej „ALICJA” to:

  • dom położony na skarpie w centrum Starego Miasta z rozległymi, pięknymi widokami na Nizinę Sandomierską, Góry Pieprzowe i Wisłę,
  • dom zabytkowy - dworek z XIX wieku, wpisany do rejestru zabytków. W trakcie prac renowacyjnych odkryto na murach domu liczne fragmenty z cegłą gotycką, której pochodzenie wiąże się z istnieniem - w tym miejscu - muru obronnego.
  • dom, w którym dobrze się pracuje i odpoczywa.


Od 1992 roku jestem właścicielką Domu Pracy Twórczej, który wyremontowałam pod nadzorem Konserwatora Zabytków. Od 1998 roku prowadzę działalność kulturalną: wystawy malarstwa i fotografii, spotkania literackie oraz spotkania poświęcone tradycjom kulturowym. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do mojego domu.

Zapraszam ludzi kultury i sztuki: malarzy, artystów sceny i filmu, muzyków i dziennikarzy.


dom 1 dom 2 dom 3 dom 4 - parking
taras
tabliczka salon dom 5